Accessories - Vases
New I2 Indigo Doppled glass vase collection New I2:2695/L Indigo glass doppled vase - Large New I2:2693/S Indigo glass doppled vase - Small
New I2:2921/LPale pink handblown glass vase New I2:2919/S Small Pale pink handblown glass vase New I2 Pale Pink Glass Vase collection
New I2 Pink Ribbed Glass vase collection New I2:2703/L Pale pink handblown glass ribbed vase- Large New I2:2899/S Pale pink handblown glass ribbed vase- Small
New I2 Rose Pink Vase Collection New I2:1081/L Handblown Rose Pink glass vase with lip- Large New I2:1192/M Handblown Rose pink glass vase with lip- Medium
New I2:1191/S Handblown Rose pink glass vase with lip - Small    
Wish List
Website by Yart